Ulema kini kujdes
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video

Ulema kini kujdes

Abu Huraira (RadiAllahu`anhu-Qoft Allahu i kënaqur me te) transmeton se I Dërguari i Allahut (SalAllahu Alaihi Va Salem-Paqja dhe bekimi i Allahut qoft mbi te) ka thënë:” Kushdo që jeton në shkretëtir, bëhet i vrazhd, kushdo që shkon pas gjahut, bëhet i pakujdeshëm: dhe kush vjen te dyert e sundimtarit, do të bije në fitne (bela): dhe robi nuk i afrohet sundimtarit, përveq që do të jetë më larg Allahut” (Musnad Ahmed, Sheik Ahmed Shakir thotë se isnadi i tij është sahih)

Ibn Abasi (R.A) transmetoi se Pejgameri(S.A.V.S) ka thënë:” Kushdo që jeton në shkretëtir, bëhet i vrazhd, kushdo që shkon pas gjahut, bëhet i pakujdeshëm: dhe kush vjen te dyert e sundimtarit, do të bie në fitne”(Sahih Nasai,Tirmidhi dhe Abu Davudi- shiko Sahih Al-Xhami` 6296)

Abi al-A`var As-Silmi (R.A) transmeton se I Dërguari i Allahut(S.A.V.S.) ka thënë:”Kini kujdes nga dyert e sundimtarve se në të vërtet jan bërë burim i turbullinave dhe poshtërsimit” (Sahih Dailami, Ibn Mundah, Ibn `Asakir-shiko As-Sahihah 1253)

Në spjegimin e thënjes së Pejgamerit Muhamed (S.A.V.S) ”dhe kush vjen te dyert e sundimtarit, do të bie në fitne”, Sahib Tuhfat-ul Ahvadhi ka thënë, duke ju referuar Kadis (gjygjtari)(6/533), “p.sh. (gjygjtari) me shku te ai (sundimtari) pa demosdoshmëri dhe nevojë, do të bie në fitne. Nëse pajtohet me atë (sundimtarin) qka ai dëshiron, dhe ai e len atë (p.sh.sundimtari e len të lirë gjygjtarin), atëher ai e ka rreziku fen e tij. Dhe nëse ai (gjygjtari) nuk pajtohet me atë, atëherë e ka rreziku dunjan e tij (jeten e kësaj bote).

Al Muth-hir ka thënë: ”Njëri i cili rrin në shkretëtire dhe nuk merr pjes në namazin e Xhumas dhe as në namzin me xhemat, e as në mbledhit e ulemave, atëher në të vërtetë e ka shtyp shpirtin e vet: njëri që përgaditet për gjueti thjeshtë për kënaqesi dhe zbavitje do të bëhet i pakujdesëshëm dhe joshjet sjellin zemër të vdekur- sa për atë që bënë gjueti për ushqim, atëher është e lejuar se disa prej Sahabve kan pas zakon të bëjn gjueti: dhe kushdo që hyn te sundimtari dhe e lavdëron atë, bie në fitne, ndërsa ai që nuk e lavdëron por e këshillon atë dhe e urdhëron atë të bëjë mirë dhe ia ndalon atij të bëjë keq, atëherë shkuarja te ai është Xhihadi më i mirë.”

Ulemat e selefit kanë qenë shumë të kujdesëshëm nga shkuarja te sundimtarët prej frigës nga fitneja, dhe kan fol shumë për këtë qështje:

Imam Ibn Raxheb (Rahimullah-Past Allahu mëshirë mbi atë) ka thënë: ”Shum prej selefve kan ndalu shkuarjen te mbretërit edhe nëse dikush dëshironë që ti urdhërojë ata të bëjnë mirë dhe të ju ndaloj atyre të bëjnë keq. Prej atyre që i kan ndalu kanë qenë `Omer bin `Abdul-Aziz, Ibn Mubarek, Ath-Thavri, dhe të tjerë prej mesit të imamve. Ibn Mubarek ka thënë`Për mendimin tonë, Nuk është me urdhëru në të mirë dhe me u ndalu nga e keqja që njeri me shku te ata dhe me i urdhëru dhe me ju ndalu atyre, përkundrazi me urdhëru në të mirë dhe me u ndalu nga e keqja është me u largu prej atyre (sundimtarve) .Aresyja per këtë është për shkak të frigës së fitnes duke shkuar te ata, sepse kur je larg atyre (sundimtarve) shpirti të sugjeron se ti duhet me i urdhëru dhe me ju ndalu atyre dhe bëhu i ashpër ndaj tyre: kur të jeshë afër tyre, shpirti lidhet për ata pasi që dashuria për krenari fshihet në shpirt dhe për atë arsye ai ju nënshtrohet atyre, është shoqërues ndaj tyre, ai ka mundësi edhe me anu kah ata dhe ti dojë ata- veqanarisht nëse sillen në mënyrë shoqërore ndaj atij dhe janë zemërgjërë ndaj atij dhe ai e pranon ate prej tyre.” Xhami` Bejan Al-Ilm va Fadlah (1/178-179)

Hudhaifa(R.A.) ka thënë:”Kini kujdesë prej vendeve të fitneve.” E kanë pyet:`Qka jan vendet e fitneve o Abu Abdullah? Ai tha:”Dyert e princave- nëse njëri prej jush hyn te princi,dhe dëshmonë për atë rrejshëm, dhe thotë për atë qka nuk është e vërtet.” Sifat-us-Safvah(1/614)

Sufjan Ath-Thavri ka thënë në një letër dërguar Ibad bin Ibad, ”Ki kujdes prej princave dhe që të mos bëhesh i afërt me ata ose të përzihesh në qështje me ata, dhe ki kujdes e mos të mashtrohesh se mundet me u kërku prej teje që me ndërmjetësu, dhe e sheh se po largohesh prej të shtypurit, ose kërkon padrejtësi: ajo është në të vërtet mashtrim i Iblisit(djallit)që është marrë nga recituesit e se keqës si mënyrë e përparimit” Xhami` Bajan Al-Ilm (1/179) dhe Sir A`lam An-Nubala (12/586). Dhe ai gjithashtu ka thënë:” kushdo që e përgadit një tas me ngjyrë ose e mpreh lapsin për ata (sundimtarët) atëherë ai ka marr pjesë me ata në gjdo pik gjaku që ata (sundimtarët) kan derdhur në lindje dhe perendim.”

Duke ju drejtu Ataa Al-Khurasanit, Vahb bin Munabbahi tha:”Ulemave të mëparshëm ju ka mjaftu diturija pa botën pran tyre, e kan pas zakon që mos me ja vu veshin njerzve të dynjes dhe as se qka posedojn në duart e tyre: njerzit e dynjes e kan pas zakonë me ju ofru të mirat e kësaj bote duke dëshiru diturin e tyre: ndërsa sot njerzit e dituris kan ardhë me ju ofru diturin e tyre njerzve të dynjes, duke dëshiruar dynjen e tyre dhe njerzit e dynjes po e refuzojnë diturin e tyre kur e pane se po vije prej burimeve të sëkeqës. Pra ki kujdese O`Ataa prej dyerve të sundimtarve, se atje brenda dyerve të tyre ka fitne si shtalla e deveve: ti nuk do të kesh ndikim në dynjen e tyre përveq që do të kenë ndikim në fen tënde” Al-Bidajah va Nihajah(9/295)

Ajub As-Sakhtijani ka thënë:”Abu Kulabah me ka thënë:`O Abu Ajub, merri tri karekteristika prej meje: Ki kujdese nga dyert e sundimtarve, ki kujdes nga tubimet e njerzve të epshit, dhe lidhu për tregti se begatia vjen nga mbarvajtja. ”Xhami`Bejan Al-Ilm ve Fadlah (1/164)

Abu Hazim njëri prej tabi`inve ( njerzit te cilët i kan pa Sahabët por jo Pejgamerin S.A.V.S.) ka thënë se ulemat e kan pas zakon me ik prej sundimtarit ndërsa ai i ka kërku ata, ndërsa sot ata vijnë te dyert e sundimtarit, ndërsa sundimtari ikën prej tyre.Ibid.(1/164)

Allahu i mëshiroft ulemat e selefit, qfar këmbngulje kan pas për dinin islam. Pasha Allahun, ata kan qenë hënat e qiellit dhe yjet e tokës, gjdo shtypje është zhdukë përmes tyre.Pasandej ka qenë një sundimtarë që e ka pas zakon me ju dhanë vrejtëj që mos ti afrohen atij, ai ju ka përmbajt Sheriatit shumë, e ka zbatu atë dhe ka sundu me ate në jetën e njerzve.Dhe si do të ishte po ti kishin parë sundimtarët e kohës tonë, ata që i kan tejkalu kufijët në tokë, kan kriju qrregullime në tokë, e kanë ndërru fenë e Zotit të ibadetxhinjëve me mendjet e tyre te kufizuara, e kan fëlliqur besimin e tyre me të kotat dhe kanë sjellë ligjet e Evropianve dhe të Romakve që ti sundojnë muslimanët në këtë ditë dhe në këtë kohë ?!

E po ti kishin parë ulemat e selefit ulemat e tonë- me përjashtim të atyre që Allahu
i ka mëshiru , ndërsa të tjerët janë lidhë me tiranët,duke ia zbukurar veprat atyre, duke i arsyetu vrasësit e Muslimanve dhe të muvahidinve (Përkrahësit e Tevhidit-Njësis së Allahut) duke e dobsu nderin e tyre përmes fetvave.Fetva pas fetvaje për me forcu fronin dhe me siguru mbretërin e tyre, dhe kushdo që i kundërshton ata i shpallin si rrebel ose harxhi (njëri prej sekteve ekstreme të devijuar të havarixhve)?! Saqë disa i kan dhan titullin e Amir al-Muminin (Udhëheqës i Besimtarve) Nusajrive(adhuruesit e Alis-kërkojmë mbrojtje te Allahu) sundimtarit të Siris. E fshehin fenë prej njerzve derisa bëhen që nuk po i shohin tiranët: ndërrusit e ligjit të Allahut, ata që i sundojnë robët e Allahu me atë që Allahu nuk e ka shpall.Qka nëse ulemat e selefit po ti kishin pare këtë grupë që e ka shit dinin (fenë Islame) për fitime të kësaj bote që kanë për tu zhduk. Atyre ju duket e drejt se qka janë duke bërë dhe lejohet mbytja e gjdo Muslimani të sinqert.. dhe vrasësit e Sajid Kutubit dhe Halid Islambullit dhe e shokve të tij trima nuk janë larg prej nesh.

Sa të bukura janë fjalët e Ibn Kajimit (Rrahimullah) kur tha: ”Ulemat e së keqës qëndrojnë në dyert e AL-Xhenetit duke ju bërë thirrje njerzve ndaj tij me fjalët e tyre, ndërsa në zjarr me veprat e tyre: gjdoherë kur te ju flasin njerzve fjalë ata nguten përpara ku veprat e tyre ju sugjerojnë që të mos i ndëgjojnë ata- se nëse me qka kan bërë thirrje ka qenë e vërtet, ata do të ishin të parët që do të ju përgjigjeshin. Ata duken sikurse udhërrefyes, por në të vërtet janë plaqkitsa rruge.” Al-Fou`ad

(E përkthyer prej Al-Fexher 3,Ramadan, 1415,1995 CE, publikuar nga Markaz Al-Ilam AL-Islam)