Si ta përgaditësh vetën për Xhihad
Temat e fundit
NË TERRIN E SHPELLËS SË SAUDIS
Kushdo që e përmbush kërkesën e Tevhidit Do Të Hyjë Në Xhenet Pa Llogari
- Si të qaj nga frika e Allahut?
- E drejta e kopjimit sipas Sheriatit
- Rrëfimi i një motre
- El-Vela vel-Berra
Miqësi / Armiqësi
- Letër drejtuar Allahut s.v.t. nga biri i Shehidit
Lajmet e fundit
Këndi i Fetvave
Ibni Tejmija
Muhamed Abdulvehabit

Abu Basir Mustafa Halimah

Naasir al-Fahd
Muhammed Salih Al-Munaxhid
Abu Hamza al-Misri
Temat më të lexuara
- Fetva pėr regjimin e Arabis Saudite
- Musai dhe faraonet e shekullit 21

- Rrëmbimi i Arabis

Terrori mbi muslimanet
- Fetva per 11 shtatorin
- Meka nėn shėnjestėr
Të Burgosurit
Lidhje
Supportes of Shareeah
Islamic Awakening
Kavkaz center
Cageprisoners
Ansar Shariah
Maktab al Xhihad
Edukimi i fëmijut
Kuran pėr fėmijė
Si të falemi (Video)
Video për fëmijë
 
 
 

Thënje XhihadiUnë do të kisha dëshir që të bie shehid në rrugën e Allahut dhe pastaj të ringjallem dhe pastaj të bie shehid, dhe pastaj të ringjallem përsëri dhe pastaj të bie shehid dhe pastaj të ringjallem përsëri dhe pastaj të bie shehid.
Muhamedi a.s.

"Unë po vdes sikurse që vdes devja.Unë po vdes në shtrat, në turp.Syt e frikacakut nuk mbyllen qoft edhe në gjumë." Halid bin Velidi

"Kur Lajmëtari i Allahut, mbi të cilin qoft paqja dhe bekimi i Allahut, të quajti Shpata e Allahut, ai paracaktoj se ti nuk do të bije (vdesish) në betejë.Po të ishe mbytur prej një kafiri do të kishte kuptimin se shpata e Allahut ishte thyer nga njeri prej armiqëve të Allahut; dhe ajo kurr nuk kishte për të qenë." nga një shok i Halid bin Velidit për Halid bin Velidin.

"O ju që e kryeni namazin në xhamin e shenjët!
Po të ishit dëshmitar për neve në fushbetejë
Ju do ta dini atë se, adhurimi juaj është lojë fëmijësh,
Në krahasim me Xhihadin tonë.
Për gjdo lotë që ju keni derdhur mbi mollëzat tuaja,
Ne në vend të asaj kemi derdhur gjak mbi gjoksat tonë.
Ju po luani me adhurimin tuaj,
Përderisa adhuruesit ofrojn adhurimin e tyre,
Muxhahidinët ofrojn gjakun dhe vetën e tyre."
Abdullah Ibn Mubarak i shkruajti në letër Al-Fudajl Ibn Ijaadh


"O ju Musliman! Ju keni fjetur kohë të gjatë, mjaft gjatë që tiranat ta marrin kontrollën ndaj juve. Ju keni pranuar të jetoni si skllav dhe ju keni nënshtuar tiranëve. Tani ka ardhur koha që të revoltoheni dhe ti shkatrroni prangat e skllavëris."-Sheih Azzam rh.

 

"Ne jemi terrorist, dhe terrori është obligim në librin e Allahut. Le ta dijë perëndimi dhe lindja se ne jemi terrorisT dhe ne shkaktojm frik.


"Kundër tyre përgaditeni forcën tuaj më së shumti nga fuqia juaj.Duke përfshirë mjetet e luftës që të goditni terror në (zemrat) e armikut të Allahut dhe armiqëve tuaj. . ." (8:60)
Pra Terrori është obligim në akide e Allahut SWT" [Sheih Abdullah Azzem]

 

"O ju Muslimane! Keni kujdes nga luksi, se është armik i Xhihadit dhe i shkakton vdekje shpirtit njerzor. Keni kujdes nga komoditetet e ndryshme dhe përqëndrohu në nevojat kryesore.
Edukoni fëmijët që të jenë trima dhe guximtarë.

Le të jenë shtëpiat tuaj venede të luajëve e jo ferma pulash në të cilat bijët tuaj do të ushqehen dhe pastaj të prehen nga tiranët sikurse dhenë. Futni në zemrat e bijëve tuaj dashurin për Xhihad dhe dashurin për fushëbetej.Ndani problemet e Umetit Musliman. Jeto një ditë të javës sikurse jeta e refugjatëve dhe Muxhahidinëve.Ata jetojnë me bukë të thatë dhe qaj."(Testamenti i Sheik Azzam)Lajme nga Kosova
- Kisha e ferizajit dërgon 56 fëmijë Musliman për në Itali
- Ibrahim Rugova Atributet e Allahut ia mvesh Lekës së par
- RTK-ja burimi i korruptimit të mendjeve dhe zemrave të Muslimanëve
- Kosova, Fushëbetej e Nderit
- Po lulëzojn shtëpiat publike në Kosovë
Si ta përgaditësh vetën për Xhihad

 

ÇFAR ËSHTË XHIHADI ?

Xhihadi apo bukvalisht "përpjekja, të luftuarit". Në aspektin ushtarak mendohet në kontekst "të luftosh kundër shtypjes dhe torturimit". Xhihadi sipas kësaj paraqet akcion që të lirohen njerëzit nga shtypja dhe torturimi i tiranëve. Xhihadi nuk është akt ilegal terrorist kundër njerëzve të pafajshëm. Atëherë kur gazetaria gabimisht informon opinionin kinse Xhihadi d.m.th. "kryerja e akteve ilegale terroriste", ata vetëm zbulojnë mungesën e mos hulimtimit dhe joprofesionalizmin gjatë shtjellimit të kësaj teme.

STËRVITJA USHTARAKE OBLIGIM ISLAM, E JO ZGJEDHJE

Sipas ajetit të lartpërmendur ("E ju përgatituni sa të keni mundësi force, (mjete luftarake e kuaj)të caktuar për betejë kundër atyre...") stërvitja ushtarake është obligim në Islam për cdo Musliman, mashkull, të shëndosh dhe të pjekur, të pasur apo të varfër, qoftë të studioj apo punoj në një shtet Musliman apo jo-Musliman. I Dërguari i Allahut, s.a.v.s. e sqaroi domethënien e fjalës fuqi (forc) në ajetin e sipërpërmendur gjatë një hutbe të Xhumasë, duke thënë se forca (fuqia) është gjuajtje (krismë).

Ajeti përmend "sa të keni mundësi...", që domethënë se Muslimanët duhet përgatitur aq sa kanë mundësi,sa kanë aftësi dhe sa mundësojnë rrethanat.
;E kuaj të caktuar për betejë: ka të bëjë me kuajt të cilët përgatiten për betejë.Në kohën e sotme ,dijetarët Islam e sqaruan se kjo fjalë nënkupton të gjithë llojet e armatimit, siq janë armatimet e këmbësorisë , tankset , artileria , aviacioni etj.
Ajeti i lartëpërmendur është argument i qartë ,se stërvitja ushtarake është e gjithëllojshme, e jo vetëm sipas zgjedhjes.Mëtej ,obligimi varet nga aftësit e individit, dhe Muslimanët doemos ti shfrytëzojnë të gjitha mjetet me të cilat disponojnë,që të kryejnë përgatitjet për Xhihad.
Në Suren Et-Tewbe, Allahu u përgjigjet munafikëve (dyftyrshve) të cilët i jepnin arsyetime të dobëta të Dërguarit të Allahut,s.a.v.s., ashtu që të mos merrnin pjesë në Betejën e Tebukut.Munafikët erdhën te i Dërguari i Allahut dhe i arsyetoheshin ashtu sa që dukej kinse ata vërtetë don të marrin pjesë në betejë,mirëpo në këtë i penguan kushtet e rënda jashtë kontrollit të tyre.Përgjigjja e Allahut ishte:

"E sikur të kishin dëshiruar ata të dalin , do të bënin për të (për luftë ) ndonjë përgatitje,por Allahu nuk e pëlqeu ngritjen e tyre ndaj i zmbrasi,dhe u është thënë:"Rrini me të paaftë(fëmijët,gratë e pleqtë)."(Kuran,9:46).
Këto munafik nuk kishin nijjet të marrin pjesë në Xhihad në fillim dhe mungesa e përgatitjes se tyre ishte shkas për ta.Sikur ata të dëshironin vërtetë të merrnin pjesë në Xhihad,ata do të përgatiteshin dhe të jepnin maksimunin nga vetja që të bashkangjiten në betejë me të tjerët, ashtu si luten tre sahabët të cilët erdhën te Resulullahi s.a.v.s. para betejës së Tebukut dhe e lutën që tu japin kafshë për shalim ashtu që ata tu bashkangjitën në luftë.Atëherë i Dërguari i Allahut, s.a.v.s. i lajmëroi se nuk mundë të gjejë kuaj,dhe ata u kthyen plotë sytë me lotë për shkak se nuk munden të shkojnë në luftë:
"Nuk është ndonjë mëkat për të dobëtit, as për të sëmurit,as për ata që nuk kanë me qka të përgatiten, kur janë të sinqertë ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij,pra për të mirët nuk ka rrugë qortimt.Allahu falë shumë,është mëshirues.(nuk ka qortim)Dhe as për atë që kur erdhën te ti për ti bartur me kafshë ,u the:Nuk kam me qka të ju bartë.ata u kthyen, e prej pikëllimit se nuk kishin me qka të përgatiteshin nga sytë e tyre ridhnin lotë."(Kuran,9:91-92)

Prandaj ata Muslimanë të cilët aktualisht nuk mund të marrin pjesë në Xhihad nga qfarë do lloji shkaku, nuk kanë arsyetim para Allahut për mospërgatitje në Xhihad.

I Dërguari i All-llahut, s.a.v.s. ka thënë: "Kush vdes e të mos ketë luftuar në betejë, dhe nuk ka pasur dëshirë të sinqertë për luftë në betejë, vdiq me një degë të munafikllëkut (dyftyrësisë)." (Sahih Buhari)

Ai i cili është i sinqertë për luftë është ai i cili me kujdes përgatitet për luftë. Muslimani i cili kalon jetën e tij pa përgatitje, ushtarake dhe fizike, e jo ku mbet vetë Xhihadi, do të duhej t`i frikësohet vdekjës për shkak të dyftyrësisë, ashtu sic na tërhjek vëmendjen hadithi i sipërpërmendur. Imani i vërtetë tregohet me vepra dhe në qoftë se dikush sinqerisht dëshiron të lufton në Xhihad, ai për atë përgatitet në cdo mënyrë.

SINQERITETI I NJETIT

Përgatitjet dhe stërvitja për Xhihad janë obligim Islam, ashtu që Muslimani doemos t`i kryej me nijjet të pastër, përndryshe nuk do të jetë i bekuar e as i shpërblyer nga All-llahu për gjithë mundin. Nijeti i pastër për stërvitje është që ai angazhim që ndërmerret për Xhihad për kënaqjen e All-llahut e jo të tjerëve. Për këtë shkak, Muslimani nuk ka të drejt që haptazi të tregohet para tjerëve se cfar bën, e as të lavdërohet se përgatitet dhe stërvitet, e as të kërkoj lëvdata dhe famë para njerëzve. Në qoftë se dëshiron të shpërblehet prej All-llahut dhe të bekohet dhe ndihmohet gjatë stërvitjes, e gjithë stërvitja dhe përgatitjet e tij doemos të bëhen vetëm për arritjen e kënaqësisë së All-llahut.

Në praktikë kjo nënkupton evitimin e stërvitjeve dhe përgatitjeve në prezencë të tjerëve (p.sh. grave) të cilët do të impresionoheshin me stërvitjen e tij, muskujt e fryrë etj. Kjo gjithashtu domethënë se duhet evituar lajmërimin e opinionit se shkon në stërvitje si p.sh. evitimin e petkut dhe përgatitjes të mbahen haptaz etj. Sahabët e dashur të Pejgamberit a.s. i fshehnin veprat e mira më tepër se sa mëkatet, ngase kishin frikë nga njeti i keq. Mësohu dhe përgatitu vetëm për ta kënaqur All-llahun dhe Ai do të ndihmojë, shpërblejë dhe bekoj, ngase nuk ka dobi në fitimin e kënaqësisë se krijesave njerëzore.

STËRVITJET NË SHTETIN KU JETON

PËRGATITJA FIZIKE

Bazë e cdo stërvitjeje për Xhihad është dicka që është e realizueshme në cdo shtet në botë, e kjo është përgatitja fizike. Kjo kërkon një përgatitje të vogël dhe mund të futet në orarin e përditshëm.Përbëhet nga katër sfera kryesore: qëndrueshmëria, fuqia, shpejtësia dhe shkathtësia. Që të kihet dobi prej trajnimit fizik, me rëndësi është që të kryhet rregullisht, e aq më mirë është që të kryhet në të njëjtën termin për cdo ditë në qoftë se ka mundësi, ose së paku tre herë në javë, ashtu që të lihet një ditë ndërmjet trajnimit ashtu që të pushon edhe trupi. Në tekstin e mëposhtëm janë theksuar disa sygjerime të përgjithshme, edhe pse egzistojnë variante të këtij trajnimi. Këshillohu me ekspert ose lexo literaturë ose artikuj në internet të cilët përfshijnë këtë temë. Egzistojnë libra brenda armatës rreth ushtrimeve trupore të cilat janë të disponueshme për opinionin (SHBA-doracak të armatës dhe libra të shkruara nga ana e ish-ushtarëve britanik).

Të qenurit e qëndrueshëm nënkupton aftësinë e qëndrueshmërisë trupore në nivel të lartë aktivitetesh në afat më të gjatë. Qëndrueshmëria arrihet përmes ushtrimeve aerobik të cilat zgjasin së paku 20 min. Ushtrimet aerobik janë ativitete të cilat e mbajnë punën e zemrës në shkallë të lartë për një kohë më të gjatë, në dallim prej ushtrimeve normale kur zemra arrinë shkallë të lartë rrahjeje, mirëpo për një kohë më të shkurtë. Vrapimi, notimi etj. Janë vetëm disa ushtrime të cilat ndërtojnë qëndrueshmërinë. Që të kemi dobi nga ushtrimet, ato doemos të zgjasin së paku 20 minuta.

Vrapimi është dukshëm më i mirë dhe me praktik për trajnim qëndrueshmërie për Xhihad. Filloi ushtrimet tuaja me vrapim nga pesë minuta ashtu që të ngrohesh. Mandej vazhdo me gjimnastikë, zgjatimit (shtrimit), të muskujve kryesore duke i mbajtur të atillë se paku 30 sek.. Evitoi shtrirjet e përnjëherëshme, ngase ashtu mund të shkaktosh lëndime serioze. Pas kësaj, vrapo një periudh të caktuar në ritëm. Fillo ngadalë, mandej shtoje cdo ushtrim deri sa të mund të vraposh ashtu 20-30 minuta apo më tepër. Merr frymë thellë nëpër hundë, ndërsa lëshoje nëpër gojë derisa je duke vrapuar. Më mirë është që të vraposh në cizme (këpucë ushtari), ngase vrapimi në cizme përfaqëson vrapimin real në Xhihad... Kur të mund të vraposh 30 min. Apo më tepër, në ritëm të njëjtë, atëher mund të shtosh gjëra tjera sikur vrapimi nëpër përpjetëza, vrapimi me peshë apo ngarki, p.sh. ndonjë qant krahu.

Shpejtësia dhe shkathtësia mund të realizohen me vrapim të shpejtë, vrapim rreth pengesave, hypjen nëpër mure apo aktivitete të ngjashme. Trajnimi i shkathtësive luftarake është mënyra më e mirë që të arrihet shpejtësia dhe shkathtësia.

SHKATHTËSIA LUFTARAKE

Antarësimi në klube për shkathtësi luftarake, si pjesë e stërvitjes për Xhihad është nga domethëniet me vitale. Përveq kësaj mëson dhe vetëmbrojtjen dhe përforcon trupin tënd, gjithashtu zhvillon disiplinën dhe agresionin e kontrolluar. Në disa shtete, egzistojnë shkathtësi luftarake ku Muslimanët janë trajner, mirëpo mund të antarsohesh edhe në klube jomuslimanë në rrethinën tënde.

Eshtë e preferueshmë që të antarësohesh në klube të cilat ushtrojnë luftime rruge apo vetëmbrojtjen sic është kung-fu, dhe jo luftime turnirësh. Ti asnjëherë nuk do të mund të përtrish goditje fluturimthe, ashtu sic përdoren në turnir. Ashtu sic është me cdo aktivitet tjetër, prezenca e rregullt gjatë disa muajëve është e domosdoshme që të kihet dobi nga trajnimi. Shumë njerëz antarësohen në klube, mirëpo nuk janë të aftë që të qëndrojnë për kohë më të gjatë. Antarësimi në klube në të cilat mësohet përdorimi i armëve, sic është shpata apo luftimi me thika, është gjithashtu e dobishme për faza më të përparuara.

MBIJETIMI DHE STËRVITJA NË NATYRË

Pjesa më e madhe e Xhihadit është mësimi si të ballafaqohen kushtet e rënda jetësore fizike dhe mentale. Ajo nuk është luftë në beteja të famshme ashtu që fotografit tuaja të paraqitën në Internet. Xhihadi është i rëndë dhe i mundimshëm, andaj shpërblimet për të janë të mëdha.

Edhe pse në disa qendra të disa shteteve mbahen kurse në të cilat ushtrohet stërvitja e mbijetimit, ato janë të shtrenjët, dhe në të shumtën e rasteve, edhe nuk mund të mësosh dicka të veqantë. Mënyra më e mirë që t`i mësosh këto shkathtësi është të shkosh në kamping me një grup vëllezërish. Evito vendet publike për kamping, ku gjithcka është pranë dorës, sic janë tushët, plini (gazi) etj. Trajnimi më i mirë është të merret tenda, ushqim, ujë, dhe veshje të ngrohtë dhe mandej të shkosh në kamping 2-3 ditorë. Në qoftë se nuk keni njeri me përvojë, atëherë fillo ngadalë dhe gradualisht shtoi ushtrimet. Mëso si ta filterosh ujin, si të merret abdest dhe të kryhet istinxha me ujë të ftohët, si ta krysh nevojën në natyrë, si të përgaditet ushqim, apo ngrohësh ushqim jashta, si të lidhesh nyje me litar, vendosjen e tendës dhe aktivitete të ngjashme. Mëso si ndizet zjarri, me apo pa shkrepsë, e kjo është nga shkathtësit kryesore të mbijetimit.

Mëso si të ecish largësi më të madhe duke bartur peshate 1/3 të peshës tënde trupore, ecja nëpër terrene të rënda nëpër errësirë (pa përdorim dritë), si ta zhvillosh aftësine e orientimit me përdorimin e kompasit / hartës dhe yjeve, që është një stërvitje e rëndësishme.

STËRVITJE ME ARMË

Stërvitja me armë dallon nga shteti në shtet. Në disa shtete, bartja e armatimit është ilegale, ndërsa në të tjera legale. Në disa shtete, veqanarisht në SHBA, stërvitja me armatim është i disponueshëm për opinionin. Kush ka mundësi, mund të antarësohet në shoqata gjuajtëse dhe rregullisht duhet vizituar ato. Egzistojnë mjaft kurse rreth stërvitjes dhe shfrytëzimit të armës, të cilat zgjasin prej një dite deri në dy javë apo më tepër. Këto ushtrime janë të mira, mirëpo edhe të shtrenjëta. Ato janë të dedikuara për sigurimin e individit, mirëpo aty mund të mëson cdokush. Gjithashtu është mirë të shkohet në cifte, mirëpo jo edhe më tepër se ajo. Mos trego haptaz se shkon në këso ushtrime. Gjejë një trajnim të tillë, antarësohu, shko rregullisht, mëso, kthehu në shtëpi dhe ruaje për vete atë që e ke mësuar.Kur je në trajnim,mendimin tënd ruaje vetëm për vete ,mos bënë zënka me askend ,mos e propago Islamin tënd dhe fale namazin fshehurazi.Ti atje je vetëm për trajnim Xhihadi,e jo për thirrjen e njerëzve në Islam.


Trajnimet e dobishme janë ata ku mund të mësosh shfrytëzimin e pushkës snajper dhe gjuajtjen në përgjithësi.Kurset për revolver janë gjithashtu të dobishëm,mirëpo tek atëherë kur të kesh mësuar përdorimin e pushkës automatike.

Në shtetet tjera ,si p.sh.në disa shtete të SHBA-se dhe Afrikën Jugore,për disa individ është krejtësisht legale,porosit AK-47 apo diqka ngjashëm,mëso si shfrytëzohet dhe shko në vendet e dedikuara për atë.Në qofte se nuk ka kush të të mëson për këtë,atëherë gjej literaturë të cilat mësojnë gjuajtjen në nishan që lëviz dhe në lartësi të ndryshme .Gjithashtu mund të ushtrosh vrapim, p.sh.në një (1) km.,dhe mandej mund të gjuash në nishan lëvizës dhe në largësi të caktuar.Gjithashtu ekzistojnë shumë variante në qoftë se ke person të trajnuar dhe të stërvitur nga i cili mund të mësosh, dhe atëherë do të jesh i gatshëm të bësh diq më tepër se vetëm gjuajtja në largësi të caktuar.MOS luaj dhe MOS eksperimento me armë në asnjëfarë kushtesh.ASNJËHERË MOS merr në nishan me armë dikend nga tallja, qoftë edhe me armë bosh.Ruaje armën pa mbush dhe larg durëve të fëmijëve.Në qoftë se ndjenë se nuk do të jesh i aftë ta lontrollosh armën pa zemërimin tënd,atëherë mos blejë armë.

Respektoji ligjet e shtetit në të cilin jeton evito blerjen ilegale të armëve.Njeriu mund të gjenë mënyra se si të mësoj përdorimin e armëve legale, ndaj nuk ka nevojë për qëndrimin në burg vetëm për shkak të blerjes së armëve në mënyrë ilegale.Mëso në kuadër të mundësive në të cilat jeton dhe leje tjetrën për kohën kur të jesh në Xhihad.

VËREJTJE E RËNDËSISHME NË LIDHJE ME STËRVITJE PËR XHIHAD ME MUNICION DHE ARMATIM NË BRITANINË E MADHE

Jo moti dëgjuam deklaratat në mediat e britanisë rreth disa individëve Musliman të cilët pohojnë se ekzistojnë kampe për trajnim për Xhihad në Britaninë e Madhe, ku ushtrohet përdorimi i armëve me municion të vërtetë para se ato të dërgohen në Xhihad.Dëshirojmë që ti informojmë lexuesit Muslimanë të këtij artikulli se NUK ekzistojnë kampe të tilla në Britani të Madhe .Ne realitet ,deklarata të tilla kanë dhënë Muslimanët dhe individët të cilët bashkëpunojnë me agjencionet spiunazhe perëndimore ,ashtu që popullata vendase të frikësohet prej Muslimanëve.Gjithashtu duam ti informojmë Muslimanët e Britanisë së Madhe ,se në qofte se afrohet dikush ,qoftë Muslimanë ose jomusliman me ofertë për trajnime të tilla në Britani të Madhe ,atëherë atë person duhet larguar ,dhe tua tërhekish vëmendjen edhe të tjerëve ngase ai njeri mund të jetë agjent.Agjencioni NacionalSekret Britanez MI5 punëson Muslimanë "të cilët praktikojnë Islamin"të jetojnë ndërmjet Muslimanëve si agjent provokatore dhe për vënien e kurthave për ti.Normalisht, këto agjent janë pjestar pjesës e me më ndikim dhe më autoritative të bashkësisë.Muslimanët ngarkohen nga ata ,për shkak se u besojnë dhe nuk e verifikojnë prejardhjen e tyre (nga kanë ardhur, historinë e tyre etj.). Stërvitja e qfardo lloji ,mund të kryhet në mënyrë legale, ndaj nuk ka nevojë për rrezikim.


STËRVITJA USHTARAKE

Edhe pse disa herë është e pamundur të merren detajet e stërvitjes ushtarake në disa shtete ,është lehtë të lexohet literaturë apo të përdoren CD-tituj në lidhje me këtë temë ,të cilat mund të merren pa asnjëfarë problemi ku do që të shkosh në mërgim.


Armata e SHBA-ve ka botuar mjafte doracak ushtarak dhe CD-tituj të të gjitha lëmive, që nga armatimet e lehta,deri te tankset ,artileria,minat,përgatitje ushtarake dhe medikamentet mjekësore .Gjithë kompleti është disponueshëm në CD për më pak se 100$(dollar)amerikan,ndërsa shumë tituj të tillë mund të gjenden edhe në Internet.Një nga burimet e tilla është edhe http://www.sgtquartermaster.net/CROM.html apo kërkimi i fjalës "US Militari Field manuals CD" apo vetëm "US Military Field Manuals Online ".Edhe pse këto doracak posedojnë mjaftë informata specifike për armatimin amerikan, ato posedojnë edhe mjaftë informata të dobishme të cilat mund të përdorën në situata të ndryshme.Eshtë mirë të blehet kompleti i këtyre Cd-ve për xhaminë tuaj apo bashkësinë islame ashtu që të mund të përdor.

Disa nga ato tema të cilat duhet lexuar (këtu doemos duhet njohur gjuhën angleze):

Physical fitness training
Ammunition
Sniper training
Mine/Counter-Mine Operations and Recognition of Different Mines
Mortar
AK-47 and other Soviet weapon Operating Manuals
Terrain Analysis
Map Reading and Land Navigation
Camouflage and concealment
Survival
Combat skills of the Soldiers
First Aid for Soldiers
Cold Weather Training


STËRVITJA PËR XHIHAD JASHTË SHTETIT

Ekzistojnë mjaftë shtete në të cilat mund të bëhet përgatitja për Xhihad,mirëpo ne nuk jemi në pozicion të komentojmë anët pozitive apo negative të qdo shteti veqmas.Kontakto me individ të cilët i njeh dhe te të cilët ke besim dhe ato do të ndihmojnë.Në qoftese je i sinqertë ndaj All-llahut, All-llahu do të jetë i sinqert ndaj teje dhe Ai do të gjejë mënyra për ty që të veprosh si din.

burimi: http://www.geocities.com/xhihad/


Ndërsa për ata që e njohin gj. angleze ju ofrojm këtë broshur e cila është shkruar prej Muxhahidinëve, ndërsa Kafirat e kanë zënë dhe e kanë përkthyer pjesërisht. Pra keni rastin që të merrni përvoj në lidhje me: Mbledhje informatsh, planifikim, organizim, eksplozive etj.

Le të kuptohemi ky material është për qështje edukativo arsimore. Ne nuk marrmi përgjegjësi se qka shkruan në këto lidhje.

http://cryptome.org/alq-terr-man.htm
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/network/alqaeda/
http://www.thesmokinggun.com/archive/jihadmanual.html

Pyetje dhe Pergjigje

Abu Hamza al-Misri