Gjiri Arabik i Pejgamerit Muhamed(sav) është shënjestër e vërtetë e Luftës Në Irak
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video
Gjiri Arabik i Pejgamerit Muhamed(sav) është shënjestër e vërtetë e Luftës Në Irak

Në shkutr të vitit 2002 qarku këshilluës përshkruajti mbretërin Saudite si armik i SHBA-ve si aktive në “tëgjitha shkallët e terrorizmit”. Edhe pse Vashingtoni ishte i shpejtë në distancimin nga komunikata, mundimet jan në rritje në SHBA për dëmtimin e lidhjes 60 vjeqare ndërmjet SHBA-Saudi.

Nga disa votime që i ka bër CNN-i 83% të Amerikanve e shohin Arabin Saudite si “Armik i Së keqës”, raportet tregojn se Bushi dhe Pauelli insistojn që të thirret Arabia Saudite Muslimane “ një shokë” dhe kan paraqit pytjen “Me shokët si Arabia Saudite, që ka nevojë për armiq?!”.Kumtimi i Pentagonit rekomandon qe SHBA-ja ti jep një ultimatum që të ndalet nga përkrahja e terroristve ose ti mirren fushat e naftës dhe ti bllokohen fondet në SHBA.

“Saudijasit janë aktiv në gjdo rreth të terrorit, prej planifikuesve deri te financuesit, prej kadreve deri te ushtarët këmbsorë, prej ideologve deri te udhëheqësit”, thuhet në komunikat.Me 10 korrik një grup i intelektualve dhe ish zyrtarve është paraqit në Qarkun për Mbrojtje këshilla për politik mbrojtse.”Arabia Saudite përkrah armiqët tan dhe sulmon aleatët tanë”, thuhet në kumtimin nga Laurent Muraviek,analist. Është shku më tutje, duke përshkruar Arabin Saudite si “thelb i së keqës,ndërmarrësi kryesorë,kundërshtari më i rrezikshëm” në Lindjen e Mesme.

Në kumtesë është argumentuar se me heqjen e Sadam Huseinit do të bëhen ndryshime në Arabin Saudite ku është problem i madh për shkak të financimit dhe për përkrahjen e Lëvizjeve Radikale Islamike. Muravik tha në kumtesë se SHBA-t duhet të kërkojnë që Rijadi të ndalë financimin e fundamentalistve islamik në gjith botën, të ndaloj tëgjitha thënjet kundër SHBA-ve dhe kundër Izraelit në vend, dhe të “persekutoj ose ti izoloj ata që marrin pjesë në qarke terrorriste, duke përfshirë shërbimin sekret të Saudis.” Nëse Sauditët refuzojn, fushat e naftës të Saudis dhe fondet e jashtme duhet të jenë “shënjestër”.

Shtypi amerikan qfaq frigën se 15 prej 19 pjesmarrsve në 11 shtatorin kan qenë me origjin Saudite, gjithashtu edhe Usame Bin Ladini.Dhe akuzimet se El-Kaida po financohet nga disa individ nga familja Saudi, dhe po tubohen me miliona për Palestinezët dhe po i jipen familjeve të Shehidve me donacionet më të mëdha nga familja Saudi ku po nxiten nga gazetat siq janë New York Times dhe The Washington Post.

Pra pse regjimi Saudio-Amerikan i kufrit, tani po djallzohet nga Pentagoni dhe mediat Amerikane?

Përgjegja e vërtet është jostabiliteti i Shtetit Të Kufrit të Arabi Saudite. Në gji muslimanët po ecin kah Islami dhe po ngriten kundër regjimit të Kufrit.Prej Bajrami të vitit 1422H (2001K), raportet përshkruajn se si Umeti Musliman në gji po demonstrojn kundër regjimit dhe për tërheqjen forcave kolonialiste SHBA-t&Britanin e Madhe nga Gjiri Arabik dhe që të zbatohet Sheriati.

Demonstratat përgjat mbretëris kan arrit kulminacionin në muajin mars kur është përhapë zjarri në shkollën e vajzave, ku policija fetare i ka pengu nga ikja me qrast kan vdekur 14 nxënëse.Trazirat janë rrit me të madhe edhe në lindje të vendit, në protesta nacionale kundër familjes së mbretit ku jan shtypur brutalisht nga policia.Video filmimet që jan nxjerr jasht vendit në mënyrë ilegale tregojn qindra musliman,duke përfshi edhe gërat, duke demonstruar për qlirimin e Palestinës dhe kundër regjimit të Kufrit.


Princi Naif, shefi i Ministris së Brendëshme i ka sulmu mediat e vendit në kohën e demonstratave që të pengoj rrjedhjen e ndonjë fjale jashtë vendit.Me ngritjen e Islamit që po vijë nga vendet e Shenjëta, dhe me afrimin e vdekjes së murrtedit Fahad dhe luftimet e brendshme në familjen sunduse po vazhdojnë. Amerika ka frigë dhe e dine shumë mirë që Muslimanët në gjirin e Muhamedit (sav) po zgjohen dhe Amerika frigësohet se do të sendërtohet Shteti Islam (p.sh. Halifati) në Gjirin Arabik nga simpatizuesit e Shehit të al-Xhihadit Usame Bin Ladini përmes grushtetit, me bekimin e plot të Umetit të Muhamedit (sav).

Plani i Amerikës është që ta kontrolloj Lindjen e mesme e veqanarisht vendet që e rrethojnë Gjirin Arabik, kjo mund të shihet nga kontrollimi Perendimor në Kuvait, Katar, Turqi, Oman... dhe tani mundimet për ta kontrolluar Irakun.


Kurtha është që Iraku të ndahet në 3 shtete Kurd-Suni-Shia ( zonat jo fluturuese kan shërby si kufij të gatshëm!), Amerika dëshiron ti merr fushat e naftës në Jug të Irakut kinse dëshiron ti mbroj minoritetin e Shiave, gjithashtu që të përdore më shum trupa që të uzurpoj më shumë fusha të naftës në Jug të Gjirit Arabik të banuara nga Shia [Muravik- fushat e naftës të Saudis dhe fondet e jashtme duhet të jenë “shënjestër”]. Kjo i jep mundësi Shtetit Cionist në regjion të bëjë si të dojë, dhe SHBA-T do të mundohen ti kundërvihen qdo kërcnimi nga ish-Shteti i Halifatit Saud në Gjirin Arabik.

Amerika e sulmojë Emiratet Islamike të më hershme, në Afganistan në mënyrë që ta ndal ngritjen e Islamit dhe sendërtimin e Hilafetit Islamik, dhe tani Amerika për herë të dytë po mundohet që ta pengojë sendërtimin e Halifatit Islamik në Gjirin e Muhamedit (sav).

O ju Musliman! Pengone kolonizimin e Botës Muslimane nga Amerika dhe Aleatët e saj. Luftoni forcat e Kufrit dhe dëboni ata nga Toka Muslimane, dhe veni në shënjestër ushtrit e tyre në mënyrë që ti shkatrroni ose ti robëroni ata.

O ju Musliman! Ngrituni kundër Regjimeve të Kufrit në Tokat Muslimane. Revoltonu kundër tyre, okuponi pallatet dhe ndërtesat e qeveris që ti rrëzoni ata dhe bënju thirrje Ulemave dhe Lëvizjeve Islamike që të zbatohet Sheriati dhe dërgoni Armatat Muslimane që ti bashkojnë Vendet tona Muslimane nën Halifatin e bashkuar Islam.

Pejgameri Muhamed (sav) ka thënë: “Pejgamerllëku do të qëndroj sa të dëshiron Allahu të qëndroj, pastaj Allahu do ta ngrit ata. Pastaj do të jetë Halifati simbas rrugës së Pejgamerllëkut sado që të dëshirojë Allahu të qëndroj, pastaj Allahu do ta ngrit.Pastaj do të jetë sundimi i trashiguar dhe do të qëndrojë sa të dëshirojë Allahu, dhe pastaj Allahu do ta ngritë. Pastaj do të jetë shtypje e ashpër dhe do të qëndrojë sa të dëshirojë Allahu, dhe pastaj Allahu do ta ngritë. Dhe pastaj do të jetë Halifat simbas rrugës së Pejgamerllëkut” dhe pastaj Pejgameri(sav) heshti...[Musened Ahmed bin Hanbeli]

Burimi: Shareeah.org