tema
Lajmet e Fundit
- Të mërkuren Amerika hedh më shumë bomba kloster në Faluxh
- Na falë, motër, ne nuk jemi burra. Vetëm burrat e vërtet mund ti përgjigjen britmës suaj për ndihmë
- Muftiu i Bashkësis Islame Të Kosovës I Uron Krishtlindjen (Fyrjen e Allahut se Allahu ka djalë) Ipeshkvisë së Kosovës z. Mark Sopit
Muslimanja
- Muxhahidinja me Nikab
- Porosia nga bashkshortja e shehidit drejtuar të vejës së Paull Xhonsonit
- Nikabi Po apo Jo - 1, 2?
- Rrëfimi i një motre
- Letër nga Egjipti dhe Kashmiri
Video Risi
- Operacioni Debkj (Afganistan)
- Abu Anas (Irak)
- Testamenti i Haznauit (me përkth. angl - Amerik Veriore.)
Këndi i Fëmijëve
- Kuran pėr fėmijė
- Si të falemi (Video)
- Video për fëmijë
Torturime
- Rrëmbimi i Arabis Terrori mbi Muslimanët
- Të burgosurit u detyruan të ngrënin mish derri dhe ta mohojn Islamin (Irak)
- Në Terrin e Shpellës së Saudis
Profile
- Abu Musab Al- Zarkaui
- Abd-al-Aziz al-Mukrini
 
Kuran
-Recituesi (Vetëm klikoni aty ku shkruan Reciter dhe hapet tabela për zgjedhje të ajeteve dhe sureve, dhe që të zgjedhni edhe recituesin)
Ligjërata në gj. shqipe
- Shkolla laike 1 Shukri Aliu
- Shkolla laike 2 Shukri Aliu
- Xhihadi në rrugën e All-llahut Shukri Aliu
- Akideja dhe veçorite e Ehli Sunnetit Shukri Aliu
- Të vetmuarit Shukri Aliu
- Ç'ke ofruar për dinin tënd? Shukri Aliu
- Teuhidi 1 dhe 2 Abu Jusuf
Ligjërata në gj. boshnjake
- Hipokritët 1a 1b Ebu Muhamed
- Hipokritët 2a 2b Ebu Muhamed
- Hipokritët 3a 3b Ebu Muhamed
- Hipokritët 4a 4b Ebu Muhamed
- Hipokritët 5a 5b Ebu Muhamed
- Hipokritët 6a 6b Ebu Muhamed
- Hipokritët 7a 7b Ebu Muhamed
Dua
- Al Mualim
- Dua në lidhje me të burgosurit në Guatenamo (Kub)
- Dua nga Meka, ndërsa përkthimin e duas e keni këtu
Ilahije
- Tekfa ja Binladin
- Heronjët e Xhihadit
- Të Burgosurit
- Karavani i së mirës
- Nën më sjell Kallashin
-Goditni O luajt e Faluxhës
Tekbire