Fetva për luftimin e Amerikës jasht Irakut
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video
Fetva për luftimin e Amerikës jasht Irakut

Pyetje

Asalam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu, më pastaj: Unë e kamë lexuar pjesën e dytë të librit tuaj,at-Tibjan fi Kufri man a`an al-Amrekan, titulli i së cilës është:”Fushata e Kryqzatave në Fazën e saj të Dytë:”Lufta në Irak”, dhe unë kam përfituar shumë nga rregullat që i keni cekë për këtë fushat, siq ishte rregulla që ka të bëjë me përkrahjen e Amerikës, dhe rregulla për përkrahjen e qeveris së Irakut, dhe rregulla për përkrahjen e popullit Musliman në Irak.

Përveq, një qështje që nuk është cekë edhe për shkak të rëndësisi së saj, dhe ajo është:

Qka është rregulla që të bëhet Xhihad kundër Amerikës, dhe luftimin e tyre jasht Irakut, si për shembull sulmimin e interesave dhe të bazave të tyre dhe që të qëllohen ata në vende të ndryshme të botës, dhe kjo të jetë në bazë të Xhihadit? Dhe a kanë ata marrveshje me ne, në ato shtete që nuk na luftojn neve haptazi? Dhe a është thënja e të Dërguari s.a.v.s.,`Kushdo që e mbyt një person nën marrveshje nuk do ti marr erë erës së xhenetit” Dhe nëse ne themi se ata nuk gjendën nën marrveshje, por me luftimin e tyre do të shkaktohen dëme të mëdha, (a do të ishte atëherë) e lejuar që të luftohen ata (amerikanët dhe aleatët)?
Xhezakumullahu hair.

Përgjegjëje:

Ve alejkum eselam ve rahmetullahi ve berekatuh, më pastaj:

Padyshim se armiku më i madh i Islamit dhe i Muslimanëve në këtë kohë janë ata Amerikanët, dhe nëse dëshirojmë që ti numrojm krimet që ata i kanë bërë kundër Islamit dhe popullit të tij do të na kalonin vite të tëra; ata kanë mbytur popuj Musliman, në Irak dhe Afganistan gati 2 milion, dhe ju kanë vu embargo popujve dhe i kanë dëbu popujt dhe i kanë pastruar trurin e popujve, dhe i kanë plaqkitur pasurit e Muslimanëve, dhe i kanë okupuar shumë prej vendeve të tyre, dhe i kanë vendosur tagutat (sundimtar që nuk sundojn me sheriat) mbi popullin dhe kanë bërë në këtë Umet qka askush nuk ka bërë në kohët e lashta ose në historin e tanishme.

Dhe sot, ne shohim ata duke hudhur me mijëra raketa dhe bombe me tonelata në kokat e Muslimanëve gjdokund, dhe ata nuk bëjnë dallim ndaj fëmijut, plakut dhe grave!

Edhe pse të bëjnë?!

Sepse Muslimanët, në syt e tyre nuk janë asgjë tjetër përveq se një grup insektesh, ku zhdukja prej kësaj bote është e domosdoshme.

Prandaj të bëshë Xhihad kundër atyre të mallkuarve, dhe tu vësh prit dhe ti lufosh ata kudo që të gjendën është: prej obligimeve më të rëndësishme, dhe gjëja më madhështore që të afron ty (te Allahu subhanahu ve te`ala); për arsye se i kanë korruptuar tokat, dhe kanë vrar shumë prej robëve (të Allahut ) dhe i luftojn Muslimanët gjdokund, pra nuk ka dyshim se ata janë `liderët e kufrit` në këtë kohë, pa mospajtime, dhe Allahu, Më i Larti ka thënë,`Pra luftoni liderët e kufrit, vërtet ata nuk kan mbrojtëje`, dhe po të kisha dhjet shtiza (vetëm), të gjitha do ti hudhja në ata, dhe në askënd tjetër përveq në ata, dhe ju bëjë be në Allahun: Nëse rasti për të bërë operacion shehidi do të ishte i leht për mua, unë do ta bëja atë pa pas aspak përtes...

Dhe nëse Allahu i ngrit njëmij persona prej këtij umeti prej një miljarde-prej shehidëve që do të ia dridhnin bazat e tyre dhe interesat e tyre gjdokund, ata do ti kishin mundur dhe do ti kishin zbrapsur si të humbur dhe të poshtërsuar...

Pra qfar turpi:

A nuk po i roberojnë ata faraoj Muslimanët dhe i bëjnë që ta shijojn dënimin më të ashpër gjdokund dhe pasandej nuk hasin në rrezistenc, përkundrazi gjejn mbrojtje te tagutat (liderët e vendeve muslimane që nuk sundojn me sheriat) dhe robët e tyre?

Dhe ta kesh të ditur, vëllau im i dashur, që dyshimet e atyre që nuk i lejojn që ti luftojn ata (Amerikanët) jasht vendeve ku ata po bëjnë luftë janë njëra prej këtyre dyve:

E para: Dyshimi i marrveshjes: Pra ata thonë: Ata kanë marrveshje me neve, dhe kushdo që e mbyt mbajtësin e marrveshjes nuk do ta shijoj erën e xhenetit sikurse që është qart në hadith.

E dyta: Dyshimi i dobis dhe dëmit: Pra ata thonë: Me luftimin e tyre do të shkaktohen turbullina në këtë umet që nuk do të kemi mundësi që ti bartim.

Pra ne themi në përgjegjëje:

Sa për marrveshje, atëherë jo vallah, nuk ka marrveshje ndërmjet neve dhe atyre, jo,ata janë për tu luftuar kudo që banojn dhe jetojn, edhe nëse ngjitën për mbulojën e Qabës. Sa për marrveshjen që e kanë bërë qeverit me ata kryqtar nuk njihet në sheriat, përkundrazi është e bazuar mbi karakteret dhe zotin-falc pra Kombet e Bashkuara, dhe është nënshkruar nga individë që nuk kanë vetëdije për Allahun në veprimet e tyre, dhe për ata persona asgjë nuk është më e rëndësishme se sa ta ruajn fronin dhe statusin e tyre, edhe po të kishte qenë ajo marrveshje e pranuar, ata do të konsideroheshin se e kanë thyer atë marrveshje me dhjetra herë, jo me qindra herë; sikurse që po deklarojn se kjo është kryqzat dhe po na luftojn neve për shkak të fesë, dhe po i dëbojn Muslimanët prej vendeve të tyre, dhe po i ndihmojn ata që po i dëbojn Muslimanët, po i thejn shumë marrveshje, po përzihen që ta (Korruptojn) gjykimin Islam, po i përkrahin armiqt e Islamit gjdokund, po i përcjellin dhe po spiunojn për Muxhahidinët, dhe po i mbytin dhe po i burgosin ata, po e plaqkisin pasurin e Muslimanëve dhe qështje tjera ku vetëm dhjet prej tyre do ta thyenin marrveshjen po të ishte me sheriat.

Nëse marrveshja ndërmjet të Dërguarit s.a.v.s dhe Kurejshve ësht bërë e pavlefshme për shkak të asaj se Kurejshitët i kanë përkrah fshehurazi fisin Bekër kundër fisit Khaza`h, dhe atë vetëm një herë, dhe qka thua për akcionet e Amerikës që nuk mund të numrohen në këto ditë dhe në këto vite...

Për më shumë, nuk është prej marrveshjeve te sheriatit që të lejohen Kryqtarët dhe tu jipet mbrojtja atyre që të kenë mundësi që ti sulmojn Muslimanët ashtu si të dëshirojnë...

Dhe falenderimi i takon Allahut, Unë kam dhënë në detalje fakte dhe thënje që të tregojë që nuk egziston marrëveshje ndërmjet neve dhe atyre kryqtarëve, dhe ndërmjet neve dhe atyre nuk qëndron asgjë përveq shpatës, gjithashtu kundërvimit të dyshimeve që hidhen në këtë qështje në librin Nashr al-Bunud dhe do ta qes së shpejti inshAllahu te`ala.

Sa për qështjen e dobive dhe dëmeve, atëherë ajo është korrekt; për një qështje nëse dëmet janë më të mëdha se sa dobit atëherë nuk bëhet e lejuar momentalisht, përveq unë do ti ceki dy qështje:

E para: Dobit dhe dëmet këtu janë dobi dhe dëme simbas sheriati, jo simbas imagjinatës (të ndokujt).

E dyta: Njerëzit që do ti shikojn të mirat dhe dëmet ndaj Xhihadit për akcione të tilla janë Muxhahidinët, jo ata që rrinë mbrapa që nuk din as si ta përdorin armën!

Kjo ishte se qka kam të them në këtë përgjegjëje të shkurt, dhe më gjërsisht për këto qështje kam folur në dy librat, që do ti qes së shpejti inshAllah-nëse Allahu më mbron prej armiqve të Tij.

Njëra prej tyre është, Nashr al-Bunud, e cekur sipër.

E dyta është pjesa e tret e at-Tibjan fi Kufri man a`aan al-Amerikaan.

E lus Allahun subhanah, ti jap fitore Islamit dhe njerëzve të tij, dhe ta shkatërroj Amerikën dhe aleatët e saj, dhe ta shëroj zemrën prej tyre, dhe ta largon gjelozin e tyre ndaj neve, dhe paqja dhe shpëtimi qoft mbi të Dërguarin tonë Muhamedin.

E shkruar nga Sheiku i lart, Naasir al-Fahd

Burimi: clearguidance.com