Musai dhe faraonët e shekullit 21
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video

Hutbe pranë xhamis së Londrës nga: Sheik abu hamza al-misri

Musai dhe faraonët e shekullit 21

Elhamdulil ve salatu ve selamu ala resulilah
(Falenderimi i takon Allahut lutjet dhe përshëndetjet qofshin përmbi të Derguarin e Allahut)

Të dashur vëllezer e motra, vetëm dëshiroj që të ua tërheqi vëmendjen për ligjet që po vijn për të shtypur ata që po e flasin të vërtetën , qoft ai musliman, krishter apo kushdo qoft.Ky vend (Britania e madhe ) është okupu nga idet e amerikës, gjithashtu edhe policija sekrete e këtij vendi. I bën njerëzit që të spiunojn për njëri tjetrin që të nxisin për luft dhe që lufta të vazhdojë.

Javën e kaluar kur kemi folë për Musain. a.s. dhe për një pejgamber të shenjët në misionin e tyre për ti ndihmuar ata që kanë nevojë. Sot do të cekim për Musain dhe Faraonin në shpejtësi ku shumica e juve e dini për madhështin e këtij pejgameri dhe skenat se qka ka ndodhë. Por vetëm të ju përkujtojmë sepse në kuran është përsërit në shum vende. Ku emri i Musait a.s. është cekë mëse 100 herë, ku emri i Muhamedit a.s. është cekë 4 herë.

Pejgameri ynë. a.s. ka thënë se ju jeni më së afërmi ndaj bijve të israilit (jehudive) për këtë arsye ngjarjet e Musait a.s. janë përsërit në kuran në mënyra dhe në aspekte të ndryshme. Sepse situata do të përsëritet deri në ditën e gjykimit dhe gjdoherë do të ketë lloje të faraonëve dhe gjdoher do të ketë disa lloje të njerëzve të dobët që kanë në dorën e tyre të vërtetën por nuk mund ta mbrojn veten e tyre, për këtë arsye njgarja është përsërit shum herë:si në tevrat(dhjata e vjetër), në inxhil (bibël, dhjata e re) dhe në kuran ( shpallja dhe testamenti i fundit). Për arsye se kurani është testamenti i fundit prandaj është përshkru në pamje të ndryshme, shumica e juve i dini skenat e ngjarjes.

Kur Jusufi a.s. dhe familja e tij emigruan në egjipt dhe u bë ministër për faraonin e egjiptit dhe ai faraon i mirë vdiq. Përmes trashigimis erdhën faraoj që i urrenin bijt e Israilit dhe i kanë përdorë si shërbtorë. Është përcjell një thënje se njëri prej tyre (beni Israilve) do të bëhet pejgbamer dhe sundimi i faraonit të egjiptit do të bijë në duart e tij. Dhe kjo e provokoi faraonin. Dhe vetë faraoni e pa një ëndërr se një zjarrë po vijë nga shtëpit e bijve të Israilit. Dhe iu komentu se do të vijë një pejgamber i madh dhe se mbretërija do bie në duart e tij (pejgamberit) dhe pushteti i tij (faraonit) do të përfundoj. Ai faraoni vendosi që ta mbyt gjdo fëmijë të bijve të Israilit. Derisa koptasit e egjiptit i thanë se nëse i mbyt të gjith nuk do të kesh shërbëtorë. Ai (faraoni) vendosi që një vit ti mbyt dhe në vitin tjetër ti lejon bijt e Israilit në mënyrë që të mos mbesin pa meshkuj të bijve të Israilëve. Haruni a.s. vëllau i Musait a.s. është lind në vitin kur nuk ka pas mbytje dhe ka mbet gjallë. Ndërsa Musai është lind në vitin kur faraoni i ka kërku fëmijët e posalindur për ti mbytur.

Kjo është një porosi prej Allahut për gjdo faraon se do ta kërkosh që ta mbysish por përkundrazi do ta pranosh në pallatin tëndë që të kujdesesh për atë; me veshmbathje, ushqim dhe gjthashtu do ta paguash nënën e tij për gjidhënje të tij, pra ju e dini ngjarjen unë vetëm po ju përkujroj. Ai bëri kurth ndërsa Allahu planifikoj dhe Allahu është planifikuesi më i mirë. Rëndësija e kësaj ngjarje është e njëjt sepse islami është shpallja e fundit. Dhe është përfundimi i të gjitha feve të mëparshme.

Tani tiranët e kësaj bote janë bindur se islami është e vetmja ideologji që mund ti liroj njerëzit prej: kamatës, homoseksualizmit dhe prej gjdo izmit. Për këtë pra po veprojn si faraoni, po i mbysin muslimanët dhe dëshirojnë ta shkatrrojn porosin e Islamit. Saktësish sikurse faraoni që ka vepru me Musain. Dëshirojnë që ta ndërrojn planin arsimor në vendet tona. Askush nuk e pyet izraelin se qka po mësoni ju në izrael. Qfar libra po mësoni, qka thuhet në librat tuaja të shenjëta për Merjemin e shenjët. Qka i mësoni fëmijët e tuaj që po i mbytëni dhe po ju merrni parat atyre vetëm pse nuk janë jehudi. Askush nuk i pyet ata sepse ata janë përmbi ligjin. Askush nuk i pyet ata për arsenalin bërthamor. Dhe nuk kanë mundësi që të bëjnë kontrollimin. Dhe të gjitha këto tërmete që po ndodhin për rreth mund të kontaminohet i gjithë rrethi. Ata janë përmbi ligjin. Sepse kanë hyrë në këpucën e faraonit dhe i kanë lënë muslimanët në gjendjën e Musait a.s.

Jo vetëm kaq faraoni përpara i ka kërku të posalindurit dhe i ka mbyt me thik, tani e kanë fsheh thikën pas shpinës dhe po i mbytin në mënyra të ndryshme. Përmes sankcjoneve, përmes uraniumit, përmes bombave nukleara të vogla që me i zhdukë vetëm vendet e banuara me musliman pa pas nevoj qe të shkojnë te fqinëjt e tyre. Këta po mbysin me qëllim dhe më shum se sa faraoni.Faraoni i ka mbyt 500 ose 5000 brenda vitit, ndërsa këta po i mbysin gjysm milioni dhe 1 milion fëmijë brenda viteve. Dhe buzqeshin dhe e quajn mision i paqës, sikurse Ollbrajti që ka thënë e paguan barra qiran.D.m.th. të mbyten gjysm milioni fëmijë e paguan barra qiran.

Faraonët e sotit po e bëjn të njëjtën vetëm në mënyra të ndryshme duke u paraqit me komplete dhe krevat, duke marr foto dhe duke të buzqeshur. Musai po vie prej këtij umetit ndërsa ata janë sikurse faraonët ku i marrin tokat e muslimanve dhe ia dhurojn dikujt tjetër ose i marrin për vete. Musa a.s. ka qenë i dobët dhe populli i tij ka qenë i dobët. Pasi që ka pas lidhje familjare me fëmijët e Israilit kur e ka mbyt një person është detyru që të ikën. Dhe pasandej është kthyer në vend kur Allahu te`ala e ka bërë Pejgamber dhe ka fol me të. Kur është kthyer i ka tregu faraonit shumë mrekulli të Allahut te`ala. I tregoj dorën e bardh që ti bëjë me dije se ishte prej Allahut te`ala, ia tregoi shkopin, dhe është dërgu për mbi ata (faraonin dhe popullin e tij) gjakë, bretkoca , ndarjen e detit dhe të gjitha këto nuk kanë qenë të mjafuueshme që faraoni të besojë. Sikur se sot këta që kanë probleme; e kanë sidën , kanë tërmete dhe të gjitha problemet dhe e quajn natyrë. Dhe kush e krijoj natyrën.

Sidomos po shkatrrohen nga cionistët që nuk kanë dëshirë që njerëzit ta lexojn biblën , nuk kanë dëshirë që njerëzit të kenë ndonjë moral. I shtyejn që të bëhen kopila që të mos kenë ndonjë besnikri ndaj kujdo qoft. Dhe kushdo që ju jep këtyre para që ta pasojn epshin këta i pasojn dhe kjo është qka cionistët janë. Kanë për qëllim që ti shkatrrojn njerëzit, që ti shkapërderdhin deri në individ për ti robëruar përmes epsheve dhe nevojave të tyre. Faraoni i përdorë mediat e tij, duke u munduar që ti poshtërsoj Musain a.s. dhe popullin e tij. Pas gjithë këtyre fakteve dhe mrekullive u ngrit e tha shiko unë kam pasuri edhe ky (Musai a.s.) as që po mund të shprehet mirë. Ndërsa Musai a.s. nuk ka asnjë para dhe është i dobët dhe i pandihmë. Është rritë në pallatin tonë. Dhe tha më lejoni ta mbyti Musain a.s.. Kjo të mëson se e vërteta nuk do të thotë se është pran pushtetit. E vërteta është pushtet në vetvete edhe pse nganjëherë nuk ke mundësi ta zbatosh për shkak se je i dobët por je fitimtar që ta dorzosh. Ky është vendi ku Allahu te`ala na sprovon , këtu nuk është vendi i shpërblimit. Kjo është vetëm një kafshat për botën tjetër. Mos u mundo që në autobus ti marrish të gjitha frigoriferin, shporetin, dhomën e ndejes se kur ta mbërrish palatin tëndë do të jesh i rraskapitur. Por merre një kafshat deri sa ta mbrrish pallatin tënd dhe i sigurt në të përjetshmen.

Faraoni është i njëjt sikurse këta që dëshirojn që tia ndërrojn njerzve mendjen, që ta pasojn atë dhe tia japin atyre gratë dhe të poshtërsuar. Ndërsa Musai a.s. dhe populli i tij dëshirojnë që ta adhurojnë Allahun te`ala dhe të jenë të shenjët dhe ta përhapin porosin e Allahut te`ala. Pas tërë kësaj kohe që nuk kanë besuar Allahu te`ala thotë: Atëhere Ne i fundosëm ata. Dhe ne kemi frikë që jemi prej njerzve të pandëgjueshëm ndaj Zotit xh.sh. dhe ka mundësi që edhe ne të fundosemi gjithashtu.

Pra kur Allahu te` ala dërgon ndonjë termet pra duhet të kesh njet të mirë që kur të ringjallesh të kesh njet (qëllim) të mirë. Mos u brengos nëse je i dobët por brengosu vetëm nëse je i dobët që ta dorzosh porosin (e së vërtetës-Islamin). Ku të gjithë Pejgamberët dhe pasuesit e tyre kanë qenë në tortura dhe kjo nuk është diqka e re ju të gjithë e dini këtë. Duhet të vazhdosh që ti lexosh librat e tuaja te shenjëta dhe nuk është asgjë e quditshme. Kjo është qka lexohet në kuran me mijëra vite. Dhe qka ndodhi me faraonin, ai u mbyt dhe Musai a.s. dhe muslimanët ishin të zën me adhurim dhe pasandej vien faraona tjetër. Dhe nëse nuk e mbron veten atëher do të ndodh e njëjta dhe nëse nuk e mbron ligjin e Allahut te`ala atëher vie ligji i shejtanit dhe do të jesh i shtypur dhe duhet të rrezistosh. Nganjëher Allahu te`ala na ndihmon nëse nuk jemi të pakujdesëshëm dhe nganjëher na lenë që të mbytemi që të marrim shpërblimin në botën tjetër. Edhe pse nganjëher ju dërgon vërejtje dhe termete kafirava dhe armiqve që të ju përkujtoj se Ai te`ala e ka kontrollën.

Pra vëllezër dhe motra duhet ta kuptojm se ne vetëm jemi vazhdim i popullit që kanë besuar dhe ata që po na shtypin janë vetëm vazhdim i popullit armiq që dëshirojn të kënaqen pa tregu ndonjë respekt ndaj Atij te`ala që i ka kriju dhe i ka urdhëru. Vëllezër dhe motra lufta është në veprim dhe ka shum beteja, do ta fitosh një dhe do ta humbish një tjetër. Dhe ky është suneti (rregulli) i tokës. Por nuk duhet ta humbësh ditën e gjykimit dhe jetën tënde. Investoje jetën, pasurin ,mentalitetin ,familjen dhe fëmijët tuaj. Edhe nëse nuk bënë diq gjat tërë ditës por nuk i bënë dëm askujt dhe falesh dhe e përmend Allahun te`ala, ti je kah përparon shumë mirë. Ditët po kalojn shpejt dhe kushdo që bën mirë kur ditët po kalojn shpejt ka fat dhe kushdo që bënë keq kur ditët po kalojn shpejt është i mallkuar (i gjykuar për përfundim të keqë) përveqë nëse pendohet dhe Allahu I Lartëmadhëruar e pranon pendimin prej gjdonjërit para se të vdesë.

Përderisa të besojsh që Allahu te`ala është Një dhe do të ringjallësh vetëm dhe përderisa do të besojsh se do të shpërblehesh vet ose do të dënohesh vet, atëherë Allahu te`ala do ta fal ty. Dhe që të mos ta përsëritësh gabimin prapë. Ndërsa mëkati më i madh është që të adhurosh dikënd tjetër me Të te`ala (ti bëjsh shokë). Kjo nuk falet, ndërsa nëse bënë zina nëse pin alkohol këto ka mundësi të të falen. Për arsye se Allahu te` ala i ka vu në zemrat tona, ku burrat i duan grat dhe grat i dojnë burrat, por nuk duhët të kemi marëdhënie jasht martesës por duhet të martohemi. Pasi që Allahu te`ala e ka vu në zemrat tona që burri e don gruan dhe gruaja e don burrin ,Allahu te`ala edhe është që na falë.

P.sh. njerëzit i duan parat dhe mund ti vjedhin dhe ajo është gjunah (mëkat). Pra Allahu te`ala e ka vu në zemrat tona dashurin për para, por dikush e tepron në atë me qka është urdhëru por Allahu te`ala e fal edhe atë. Por të thuash që Zoti xh.sh. ka djal apo është tre apo ka tjetër përveq Zotit xh.sh. apo se Zoti xh.sh. ka nënë, kjo nuk është e falshme. Bënë vepra të mira sa të kesh mundësi pasi që të vdesish kurr më s`ke për të buzqesher më(nëse nuk beson ose i bën shok Allahut te`ala). Por nëse e din se Zoti xh.sh. është Një dhe I Fuqishëm, bënë mëkate sa të duash, por që të kërkosh falje me sinqeritet dhe pa e fyer Atë xh.sh. dhe atëherë ka mundësi që të jesh i falur.

Njësia e Allahut te`ala është gjëja më e rëndësishme që duhet të vazhdojë njerzimi në të.Pra harroj bombet dhe këto gjëra se një ditë ke për të vdekur ,nëse nuk vdes prej bombeve do të vdesësh nga të helmuarit e akullorës. Se vetëm njëher ke për të vdekur.Vllezër dhe motra duhët të mësosh që ti përmbahesh së vërtetës.Dhe investo se qkado që Allau te`ala na ka dhënë do të kaloj. Ose do të na lënë neve ose do ta lëm ne atë. Dhe bëniu thirrje njerzve për rreth nesh se janë të mashtruar nga mediat që janë të kontrolluara nga zionistët dhe nga amciozët e këqinj. Shum prej tyre janë viktima. Ne jemi viktima nga shpata ndërsa ata janë viktima nga triket e mediave. Ne që të dyt jemi viktima, duhet të flasim me ata. Dhe të ju sqarojmë sepse disa prej tyre kur ta kuptojn të vërtetën shkojn dhe na mbrojn në vendet tona dhe mbyten për neve (është fjala për popullin jo për qeverin). Dhe disa na mbrojn më shum se liderët tanë dhe më shumë se sa ulemat tonë apo të ashtuquajturit imam apo ulema.

Se disa janë të zënë , por duhët që të ju trokasim dhe të ju tregojmë se po shkatrrohet vendi ynë dhe se si po mirret nderi ynë. Se si jemi viktima të kryqzatave, pas kryqzatave edhe këta janë bindur vetëm pas qindra viteve. Duhet ti hapim syt e tyre dhe toka po ngushtohet gjdo herë nga ky racizëm dhe padrejtësi. Është koha tani që ta mbrojmë planetin tonë dhe njerzimin tonë. Dhe ta mbrojmë moralin tonë se qka ka mbet prej asaj. Duhet të qëndrojmë të gjithë së bashku kundër atyre që po na i tregojnë muskujt vetëm pse posedojnë diqka për ti ndryshuar mendjet e njerzve.

Allahu i mëshiroft besimtarët dhe besimtaret. Allahu i denoft jehudit dhe pasuesit e tyre . Allahu i denoft të krishterët dhe pasuesit e tyre. Allahu na udhëzoft neve dhe familjet tona. Allahu na mbroft prej fitneve. Allahu na shpërbleft me xhenet pa llogari dhe na mbroft prej zjarrit pa dënim. Falënderimi dhe lavdërimi i qofte Allahut te`ala dhe duat dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin dhe familjen e tij dhe mbi shokët e tij.

burimi: shareea.org