O ju që po qëndroni mbrapa
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video
O ju që po qëndroni mbrapa

Këshillë e sinqert ndaj vëllezërve të mi që nuk ju kan bashkangjit karavanit të Xhihadit dhe kanë zgjedhur që të qëndrojnë mbrapa.

Me Emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit

Paqja dhe Shpëtimi qoft mbi ju

Lavdrimi i qoft Allahut i cili më ka udhëzuar mua në rrugën e lavdis dhe të krenaris. Dhe Lavdrimi i qoft Allahut i cili më ka nderuar mua me shoqërin dhe më ka njoftuar për Heronjët e Umetit tonë, si me , udhëheqësin shehid, Abd Al-Aziz El-Mukrin, Sheih Isa El-Aushen, Sheih Ibrahim El-Reies, Faisal El-Dahil, Nasir El-Rashid, Ibrahim El-Durehim, Turki El-Miteiri, Abdllah El-U`Taibi, dhe vëllezërit tanë të tjerë... ata burra na kanë treguar neve domethënien e vërtet të guximit dhe trimëris, na treguan neve për sakrifikimin më të lartë me gjënë më të qmuar që të urdhërohet që të vendoset "La Ilahe Ila Allah" (Nuk ka zot përveq Allahut).

O ju që po qëndroni mbrapa

Pejgamberi (SAVS) ka thënë "Asnjëri prej jush nuk do të jetë besimtarë derisa ta dëshiron për vëllaun e vetë atë që e dëshiron për vetën e tij". Ai (Pejgamberi) gjithashtu ka thënë "Feja është këshillë". Prandaj unë kam ardhur tek ju me këshillë të sinqert. Sot, ne kemi mundësi të bëjmë qkado që dëshirojm pa llogari, dhe nesër (ditën e gjykimit) është llogaria pa patur mundësi për të vepruar.

O ju që po qëndroni mbrapa

A keni vendosur që të qëndroni mbrapa me gra?

Ata preferojn që të jenë me (gra) që mbetën mbrapa (në shtëpi): Zemrat e tyre janë të mbyllura dhe prandaj ata nuk kuptojn. Kurani i Shenjët.

Ky është një fakt i pakëndshëm që ju asnjëherë nuk keni dëshirë që ta ndeshni. A me të vërtet dëshironi që të qëndroni me Hipokritët, dhe njerëzit që arsyetohen? Qka keni bërë për fen tuaj? Veqanarisht kur e shihni atë (Islamin) që po sulmohet dhe po pritet gjdo ditë dhe gjdokund.

O ju që po qëndroni mbrapa:

Si mund të jeni të rehatshëm me gjendjen tuaj pasive për derisa vëllezërit dhe motrat tuaja po i nënshtrohen të gjitha llojeve të torturimeve nga armiqët e Allahut? Si mund të jesh i kënaqur me jetën derisa motrat tuaja po dhunohen në burgun Abu Graib? Si mund të kënaqesh duke qëndruar në shtëpi me grat tuaja derisa vëllezërit dhe motrat tuaja janë pa shtëpi?

O ju që po qëndroni mbrapa:

Qfar arsye do ti jipni Allahut? Derisa vëllezërit tuaj në burgjet Abu Graib, Guantenamo, El-Ruveis, dhe Heir (El-Ruveis, dhe Heir janë dy burgje në Arabi Saudite ku Muxhahidinët po torturohen dhe po poshtërsohen) po xhveshen lakuriq. Fotot e vëllezërve tuaj në Abu Graib janë kopje të njëjta se qka po ju ndodh vëllezërve tuaj në Izrael, Amerik dhe bashkpuntorëve të tyre në vend.

O ju që po qëndroni mbrapa:

Adhuruesit e kryqit dhe Jehudit po i xhveshin grat Muslimane tonat nga dinjiteti i tyre dhe po e thyejnë dëshirën e heronjëve të këtij Umeti nëpër burgje të ndryshme të Amerikes, Izraelit, dhe vendeve në regjion, Qka jeni duke pritur?

O ju që po qëndroni mbrapa:

A nuk e keni ndëgjuar thënien e Allahut:

Luftoni ata derisa të mos mbetet persekutim dhe e tërë feja të jete vetëm për All-llahun ne tersi... 8:39 Kurani i Shenjët.


O ju që po qëndroni mbrapa:


A nuk jeni të vetëdijshëm për thënien e Allahut:


Luftoni dhe vrani idhujtarët kudo që t’i gjeni, robëroni dhe ngujoni ata, e vinju pritë në çdo shteg...9:5 Kurani i Shenjët.


A nuk ka thënë Allahu:


Luftoni ata, All-llahu i dënon dhe i mposht ata nëpërmjet duarev tuaja , e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e besimtarëve, dhe Ai mënjanon brengat nga zemrat e tyre...9:14-15 Kurani i Shenjët.


A nuk ka thënë Allahu:


Luftoni ata që nuk besojnë All-llahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar (haram) atë që e ndaloi All-llahu dhe i dërguari i Tij, nuk besojnë fenë e vërtetë, prej atyre të cilëve u është dhënë libri, derisa ta japin xhizjen në dorë e duke qenë të mposhtur.9.29.Kurani i Shenjët.


A nuk ka thënë Allahu:


O Pejgamber, lufto jobesimtarët dhe hipokritët dhe sillu rreptë ndaj tyre - vendi i tyre është Xhehennemi që është përfundimi më i keq.9.73. Kurani i Shenjët.
.A nuk ka thënë Allahu: O ju që besuat! Luftoni jobesimtarët që i keni afër jush, e le ta ndiejnë prej jush grushtin e fortë kundër tyre. E dine se All-llahu është me të devotshmit.9.123
Kurani i Shenjët.


O ju që po qëndroni mbrapa:


Allahu thotë:

A mos e konsideruat dhënien e ujit haxhinjve dhe kujdestarinë ndaj xhamisë së shenjtë, si besimin e atij që i besoi All-llahut dhe ditës së fundit dhe që luftoi në rrugën e All-llahut? Jo, ato nuk janë të barabarta te All-llahu. Popullin mizor All-llahu nuk e vë në rrugë të drejtë.Ata të cilët besuan, migruan dhe luftuan me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e All-llahut, ata kanë pozitë më të larët te All-llahu dhe vetëm ata janë fatlumë.Zoti i tyre i përgëzon ata me mëshirë nga Ai, me disponim ndaj tyre, me Xhennete ku ata do të kenë nimet (hirësi-mirësi) të pandërprerë.Ata aty do të jenë të pasosur e te All-llahu është shpërblim i madh. 9: 19-22 Kurani i Shenjët.


O ju që po qëndroni mbrapa:

Thuaj (o i dërguar): “Në qoftë se etërit tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, tregëtia që frikoheni se do të dështojë, vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur, (të gjitha këto) janë më të dashura për ju se All-llahu, se i dërguari i Tij dhe se lufta për në rrugën e Tij, atëherë, pritni derisa All-llahu të sjellë vendimin e Tij. All-llahu nuk vë në rrugën e drejtë njerëzit e prishur. 9: 24 Kurani i Shenjët.

O ju që po qëndroni mbrapa:


O ju që besuat, ç’është me ju, që kur ju thuhet: “Dilni në rrugën e All-llahut!”, ju rëndoheni përtokë? A jeni më të kënaqur me jetën e dunjasë, se sa me ahiretin? Kënaqësia e jetës së dunjasë, në krahasim me ahiretin është e vogël!Nëse nuk dilni, Ai do t’ju dënojë me një dënim të dhembshëm, do t’ju zëvendësojë me një popull tjetër dhe Atë nuk e dëmtoni aspak. All-llahu ka mundësi për çdo gjë. 9: 38-39 Kurani i Shenjët.


O ju që po qëndroni mbrapa:


Dilni me lehtësi ose vështirësi, dhe luftoni me pasurinë tuaj dhe me veten tuaj në rrugën e All-llahut; kjo është për ju më e dobishmja, nëse e dini. 9.41. Kurani i Shenjët.


O ju që po qëndroni mbrapa:


A nuk ke frikë se qka Allahu thotë: E sikur të kishin dëshiruar ata të dalin, do të bënin për të (për luftë) ndonjë përgatitje, por All-llahu nuk e pëlqeu ngritjen e tyre, ndaj i zmbrapsi, dhe u është thënë: “Rrini me të paaftit ( fëmijët, gratë e pleqtë).Edhe sikur të dilnin me ju, ata nuk do t’ju shtonin tjetër pos ngatërresës dhe shumë shpejt do të përçanin mesin tuaj, duke kërkuar t’ju turbullojnë. E ndër ju ka të tillë që i dëgjojnë ata. All-llahu i di shumë mirë hipokritët. 9.46-47 Kurani i Shenjët.


O ju që po qëndroni mbrapa:


A nuk merakosesh për atë se qka Allahu ka thënë:Ata (hipokritë) që mbetën (pa shkuar në luftë), u gëzuan për ndejen e tyre pas të dërguarit të All-llahut dhe nuk dëshiruan që të luftonin me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e All-llahut dhe thanë: “Mos dilni (në luftë) në vapë!” Thuaju: “Zjarri i Xhehennemit ka vapën edhe më të fortë, nëse janë që kuptojnë!”Le të qeshin pak (në dynja) e le të qajnë shumë (në botën tjetër). Ai është shpërblim i asaj që fituan.Nëse All-llahu të kthen ty (prej Tebukut) te ndonjë grup i tyre (hipokritëve), e ata të kërkojnë leje për të dalë (me ty në ndonjë luftë), thuaju: “Ju nuk do të dilni kurrë me mua dhe kurrë nuk do të luftoni ndonjë armik së bashku me mua! Ju ishit të kënaqur herën e parë që nuk luftuat, pra rrini me ata që mbetën!” 9.81-83 Kurani i Shenjët.


O ju që po qëndroni mbrapa:

A nuk e dini ngjarjen e tre burrave që mbetën mbrapa? Qfar ishte krimi i tyre? Janë frenuar prej Xhihadit (duke qëndruar mbrapa) ... shikoni më prej së afërmi ngjarjen e tyre e cila është treguar në Kuranin e Shenjët. Ata ishin shokë të Pejgamberit dhe ishin prej mesit të njerëzve më të mirë, ata e shoqëruan Pejgamberin në disa prej ekspeditave të tij. Qka ishte të dënuarit e tyre (për të qëndruarit mbrapa)? Lajmëtari i Allahut (SAVS) i ignoroi ata për 50 netë të njëpas njëshme, edhe përkundër faktit se ata i ishin penduar Allahut, por Allahu nuk ua pranoi pendimin e tyre deri pas natës së 50! Qështja është serioze në të vërtet, pra mendo përsëri dhe rivlersoi veprat e tuaja para se të japish llogari.

O ju që po qëndroni mbrapa:


Ju nuk ju keni ardhur në ndihmë vëllezërve tuaj në Arabi, e as që i keni luftuar kryqalinjët, pra ,për qka po qëndroni mbrapa?
Dhe qka është puna me ju?


O ju që po qëndroni mbrapa:


Mushrikët e shekujve të kaluar, nuk kishin për ta pranuar gjendjen e poshtërsuar të Umetit Islamik, ata nuk do të kishin pranuar që ti shohin motrat e tyre në duart e armikut, duke i dhunuar dhe duke i poshtërsuar ato.


O ju që po qëndroni mbrapa:


Nëse dyshon se lufta jonë (në Arabi) është në pikpyetje, e qka thuani për Irak? Atje , ju i shihni qart se si vëllezërit dhe motrat tuaja po mbyten dhe po torturohen dhe pasuria e Muslimanëve po plaqkitet. Atëherë qfar është arsyeja për të qëndruarit mbrapa?


O ju që po qëndroni mbrapa:


Nëse i fajsoni Muxhahidinët në përgjithësi dhe ata (Muxhahidinët) në Gjirin Arabik, në veqanti për të luftuarit e atyre ushtarëve (policin Saudite dhe forcat e sigurimit) dhe ju i mbroni ata se janë Musliman, ne ju pyesim në emër të Allahut: Kush po na ndjek neve? Kush po i invadon shtëpit dhe qështjet private tonat? Kush po i arreston heronjët dhe ulemat tonë? Kush po i vret më të mirët prej nesh? Kush i tejkalon kufijt ndaj grave, pronësis dhe pasuris sonë? Unë ju pyes në emër të Allahut: Kush është syri që nuk fle i Tagutëve ( liderët e korruptuar dhe krishterët në Saudi)?Kush është dora e rëndë dhe veshi ndëgjues i Tagutëve? A nuk janë ato forca speciale dhe ushtarët e sigurimit mbrojtësit e kryqit?Kush po i mbron Amerikanët dhe adhuruesit e kryqit në vendin tonë? Kush po qëndron ndërmjet neve dhe kryqit? Unë betohem në Allahun se ne i kemi parë Garden nacionale të Saudis duke qëndruar pranë dyerve të qendrës së CIA-s në Rijad, duke vënë jetën e tyre në radhë për ti mbrojtur Kafirat mbrenda.


O ju që po qëndroni mbrapa:


Ju pyes, në emër të Allahut: A nuk e dinë shumica e atyre ushtarëve që po i ndjekin Muxhahidinët se Muxhahidinët janë armiq të Amerikës dhe aleatëve të saj? A nuk ka thënë Allahu:


O ju që besuat! Mos zini miq as jehuditë, e as të krishterët. Ata janë miq të njëri-tjetrit. E kush prej jush i miqëson ata, ai është prej tyre. Vërtetë All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin zullumqarë. 5:51 Kurani i Shenjët.


O ju që po qëndroni mbrapa:


Pse po i quani spiuna cilindo që ju ndihmon Jehudive në Kuds dhe Gaza? Dhe në Kabull agjenta? Dhe në Bagdad dhe Faluxh (i quani) tradhtarë? Por heshtni për të njëjtin krim në Rijad, pse? Ulemat e këtij Umeti janë të mendimit se ata (ndihmuesit e armiqëve të Allahut) janë armiqë dhe të luftuarit e tyre është i lejuar. Para se ata të bëheshin armiq i tradhtuan vëllezërit e tyre Musliman. Prandaj, nëse ata nuk janë armiqë dhe nëse nuk janë tradhtarë, atëherë qka janë ata?


Unë betohem në Allahun se Unë i kamë parë me syt e mi, se si policët e trafikut (rrejshëm të quajtur Muxhahidin) vendosnin barrikada në rrugë dhe na i drejtonin armët neve. Këta ushtar e dinë shumë mirë se Ibni Saudi (sunduesi i Arabis Saudite) dhe pasuesit e tij në qeverin e tij janë agjenta të Amerikanëve.Pra, qka ka mbet prej burrëris së tyre? Dhe qka ka mbetur prej fes së tyre?


O ju që po qëndroni mbrapa:


Ju paraqiteni me të gjitha llojet e arsytimeve por realiteti është se, ju keni dëshirë që të qëndroni me grat tuaja dhe e dashuroni këtë jetë dhe e urreni vdekjen. Kjo është situata e punëve tuaja. Prandaj, unë ju them juve: Kini frikë Allahun dhe kthenju rrugës së fes suaj, e ajo është Xhihadi.


O ju që po qëndroni mbrapa:


Ju bëjë me dije për dijetarët e korruptuar, dhe monahet - priftat e qeveris. Pejgamberi më parë na ka lajmëruar neve: "Gjënë për të cilën më së shumti që kam frikë për ju janë dijetarët që devijojn."


O ju që besuat, vërtet një shumicë e parisë fetare e jehudive dhe e të krishterëve, në mënyrë të paligjshme e hanë pasurinë e njerëzve dhe pengojnë të tjerët nga rruga e All-llahut. Ata të cilët e ruajnë arin e argjendin e nuk e japin për rrugën e All-llahut, lajmëroji për një dënim të dhëmbshëm. 9:34 Kurani i Shenjet.

Ata i konsideruan “ahbarët” (priftër jehudi) të tyre, “ruhbanët” (murgjit e krishterë) të tyre dhe Mesihun (Isain) birin e Merjemes, për zota pos All-llahut, ndërsa ata nuk janë urdhëruar për tjetër (nga pejgamberët) pos për adhurimin ndaj All-llahut një, e që nuk ka të adhuruar tjetër pos tij. I lartë është Ai nga çka i shoqërojnë. 9: 31 Kurani i Shenjët.


O ju që po qëndroni mbrapa:


Unë ju pyes në emër të Allahut: Ai quani ulema ata që ju vie keq për kryqtarët? Ata i shohin vëllezërit tanë duke u burgosur, duke u zënë, dhe duke u mbytur dhe nuk thonë asgjë për atë. Dhe atë ditë kur Allahu i ka mëshiruar Muxhahidinët me zënjen e adhuruesit të kryqit, kukullat e Tagutave erdhën nga të gjitha anët për ta shpëtuar atë kafir. Pasi që i ndëgjove të gjitha këto, a ju beson ende atyre tradhtarëve të prishur që e quajn vetën dijetar?


O ju që po qëndroni mbrapa:


Ju shihni dijetarët qeveritar nuk ju kan kryer punën e tyre për të ju ardhur në ndihmë Muslimanëve të burgosur në burgjet e Abu Graibit, Guatenamos, El-Ruveisit, dhe Heirit. Ata as që e kan dhënë një fetva të vetme, për lirimin e tyre (që ti bëjnë që ata të lirohen që është detyrë e gjdo Muslimani). Allahu ia shëmtoft fytyrat e tyre (e njerëzve që nguten për të ju ndimuar dhe mbrojtur adhuruesit e kryqit dhe e këthejn kokën në anën tjetër atëherë kur Muslimanët gjthsesi kanë nevojë për ndihmën e tyre).


O ju që po qëndroni mbrapa:


Bashkangjitnju karavanit të Xhihadit. Vëllezëri tuaj në Gadishullin Arabik po i luftojn armiqët e Allahut. Pra, përkrahni ata dhe bashkangjitnju atyre.


O ju që po qëndroni mbrapa:


Dhe jepni për në rrugë të All-llahut e mos i lejoni duart tuaja qe te kontribojn per shkatrrimin tuaj... 2:195 Kurani i Shenjët.(braktisja e Xhihadit është shkatrrimi i vetvetës dhe është humbje e kësaj jete).


O ju që po qëndroni mbrapa:


Bashkangjitjuni Xhihadit. Mbytne një kafir, (Kafiri dhe ai që e ka vrar nuk do të jenë s`bashku në Xhehenem), (Hadith)

.
O ju që po qëndroni mbrapa:


Ae dini se cilët janë besimtarët e vërtet?


Është e vërtetë se ata që besuan, u shpërngulën dhe luftuan me pasurinë e tyre në rrugën e All-llahut, dhe që strehuan (të shpërngulurit) dhe u ndihmuan, të tillët janë miq të njëri tjetrit 8:72 Kurani i Shenjët


O Allah. Ti je i Gjalli, Vet-përkrahës, Përkrahës i të gjithëve, plot Shkëlqësi, Furnizim dhe Krenari, Udhëzo Umetin e Muhamedit (SAVS) në Xhihad, udhëzo rinin Muslimane që të luftojn në rrugën Tënde dhe që ta vendosin fen Tënde, O, Zot i botrave, O, Allah, thejë shpinat e adhuruesve të kryqit dhe Jehudive dhe kukullave të tyre. Mbushi zemrat e tyre me frikë.


O, Allah, më dhuro mua shehidllëk në rrugën Tënde ashtu që mëkatet e mia të më falen dhe që Ti të jesh i kënaqur me mua. Ti je më i Begatshmi.


Paqja dhe shpëtimi i qoft mbi Pejgamberin tonë Muhamedin.a.s.


Abu Abd El-Rrahman El-Eathrj (el-Uteibi)
Sulltan Ben Begad
Nga vendi i Okupuar i Dy Xhamijave të Shenjëta

burimi: përkthyer nga jihad unspun - islamonline.net