Tefsiri i Mesazhit të Kryetarit Bush për Ramazan
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video

 

Tefsiri i Mesazhit të Kryetarit Bush për Ramazan

Unë ju dërgoi përshëndetje Muslimanëve të Shteteve të Bashkuara dhe anemban botës duke qenë se ju i përmbaheni këti muaji të shenjët të Ramazanit.

Tefsiri: [Unë i përshëndes ngrohtësisht të gjithë Muslimanët të cilët e përkrahin Kryqzatën time kundër Islamit dhe Muslimanëve - ndërsa të gjithë të tjerëve, Unë ju dërgoi armiqësin time më të thellë.]

Islami është fe e paqes-dashuris që praktikohet nga më shumë se një miljard njerëz, duke përfshir edhe një milion Musliman Amerikan.

Tefsiri: [Islamin që ne e kemi krijuar ka shumë pak të bëjë me shpalljen e zbritur të Allahut (svt). Islami ynë e ka ulur atë në një fe, e pa armiqësuar, larg jetës politike, shërbëtore e interesave të Perendimit.Islamin që ne e njohim nëpër dollapa është Islami-Kapitalist.]

Këta nënshtetas krenar kanë kontribuar që ta shpien vendin tonë në një drejtim i cili e bënë vendin tonë të fuqishëm, dhe Shtetet e Bashkuara janë falenderuese për miqësin dhe përkrahjen nga shumë Kombe Muslimane të cilat janë partnere vitale në koalicionin global për ta luftuar terorizmin.

Tefsiri: [Ne punojm gjdo ditë që ta robërojm Islamin dhe ti mbysim Muslimanët. Ne lutemi për shëndetin e tyre përderisa ata të kenë mundësi që të punojn për industrit tona.Ne dëshirojm që ti zgjerojm falenderimet tek sundimtarët e nënshtruar të Kombeve Muslimane që e kanë hapur tokën e tyre, vijën ajrore dhe detin në mënyrë që ne të kemi mundësi që ta rrisim hegjemonin tonë për gjatë botës Muslimane dhe që ta pengojm gjdo tentim politik Islam. Në veqanti ne e përshëndesim Islam Karimovin e Uzbekistanit i cili ka mbytur dhe ka torturuar shumë Musliman të cilët kërkojn që të formohet ndonjë Shtet Islamik, Hamid Karzait i cili na ka shërbyer neve dhe qëndron të jetë shërbëtor lojal, dhe sundimtarëve Arab të cilët butësish kanë qëndruar në anën tonë derisa Sharoni i priste Muslimanët e Palestinës.Ne shikojm përpara për përkrahjen e tyre të ardhëshme për sulmin tonë në Irak.]

Kurani na mëson se në Ramazan është koha e agjërimit, faljes, adhurimit,dhe të meditimeve.Muslimanët i përmbahen këti muaji duke e përtrir përkushtimin e tyre duke u kujdesur për ata që kanë nevojë, duke bërë vepra të mira dhe duke i forcuar lidhjet familjare dhe të bashkësis. Këto akte reflektojn shumë virtyte që Muslimanët i ndajn me njerëzit e feve tjera përgjat Kombit tonë dhe anemban botës, duke përfshirë guximin. mëshirën, dhe të shërbyerit.

Tefsiri: [Ne nuk kemi dëshirë që Muslimanët ta kuptojn se Ramazani në histori ka qenë muaji i fitoreve për Islamin dhe Muslimanët. Ne nuk dëshirojm që ata ta dinë se Qlirimi i Mekës, Beteja e Bedrit dhe qlirimi i El-Kudsit (Jerusalemit) nga Sallahudini ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Përkundrazi ne dëshirojm që Muslimanët tërsisht të mbesin të preokupuar me agjërim, falje, adhurim dhe meditim. Qëllimi i jonë është që ti mbajm Muslimanët nën prangat e Kolonializmit.]

Amerika mbetet e bindur ndaj liris, drejtësis, dhe opurtunitetit të të gjithë njerëzve.Gjatë kësaj periudhe të përkuljes dhe sprovimit, ne do të vazhdojm që të punojm s`bashku për një ardhmëri të paqes, tolerances dhe mirkuptimit.

Tefsiri: [SHBA-t mbeten të bindura ndaj shtypjes, tiranis dhe kolonializmit. Gjatë ramazanit ne do të vazhdojm me mbytjen e Muslimanëve në Afganistan dhe Irak (nëse ju kujtohet ne e kemi bërë këtë edhe në Ramazanin e kaluar). Ne do të punojm s`bashku me ata që e pranojn Kapitalizmin dhe pikpamjen kapitaliste. Ose ju jeni me neve apo ju jeni me teroristët.]

Laura më bashkangjitet mua në dërgimin e dëshirave tona më të mira në këtë kohë të bekuar.Ju qofshi mirë gjatë Ramazanit dhe përgjat vitit të ardhshëm.

Tefsiri: [Laura gjithashtu ju dërgon përshendetjet më të mira të gjithë Muslimanëve të cilët e përkrahin Kryqzatën kundër Islamit dhe Muslimanëve - ndërsa të gjithë të tjerëve, ajo ju dërgon armiqësine saj më të thellë. SHBA-t do të jetë e sigurt se do të vazhdoj gjatë Ramazanit dhe gjatë vitit të ardhshëm që të punoj për ta cimentuar hegjemonin tonë mbi vendet, burimet dhe mendjet tuaja.]

Gjorgj W. Bushi

Kryetari i Shteteve të Bashkuara të Amerikes

Tefsiri: [Teroristi i Shteteve të Bashkuara të Amerikes]